Naši učitelia

 

Matematika    - (päťkrát do týždeň)   Mgr. Ľudmila Sýkorová

Slovenčina      - (3x za týždeň)           Mgr Elena Lamošová

Literatúra        -  (2x za týždeň)           Mgr. Elena Lamošová 

Prírodopis       - (1X za týždeň)           Mgr. Jitka Pániková

Fyzika             - ( 2X za týždeň)          Mgr. Pokrievková

Zemepis          - (1X za týždeň)           Mgr. Ján Pánik

Dejepis           - (2X za týždeň)           Mgr. Vladimír Žilinský

Chémia           - (2X za týždeň)           Ing.  Barbora Jurčáková

Angličtina        - (3x za týždeň)            Mgr. Marta Majerová  ,   PaedDr. Mária Kašubová,    Klajmanová

Nemčina         - (3x za týždeň)            Mgr. Magdaléna Uričková

Hudobná výchova- (1x za týždeň)       Mgr. Jarmila Hanákoá

Výtvarná výchova - ( 1x za týždeň)      Mgr. Milica Mazorová

Občianska výchova -(1x za týždeň)      Mgr.  Straková

Telesná výchova    - (2x za týždeň)      Mgr. Ján Pánik , Mgr Jozef  Krížo

Technická výchova - (1x za týždeň)     Ing. Janka Bednáriková

    R.P..              - (1x za týždeň)          Mgr. Eva Straková

Náboženská výchova-(1x za týždeň)    Mgr. Janka Bednáriková ,  Mgr. Ján Oslík

Etická výchova        - (1x za týždeň)     Mgr Jitka Pániková , Mgr. Elena Lamošová

 

HOME